Zamów beton 888-785-892 lub 539-300-643 Betoniarnia Staw 9, 62-420 Strzałkowo przy DK 92 Biuro 602-627-900

Sprzedaż bloczka i betonu +48 888 785 892 Dyrektor techniczny +48 668 351 723 Technolog +48 602 627 900

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Zdobyte dokumenty potwierdzają, że wszystkie postanowienia, z systemu 2+, dotyczące oceny i kontroli skutków użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych, związanych z jego zamierzonymi zastosowaniami, oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia wymagania dotyczące stosowania. Produkowany przez nas beton betonowy spełnia wymagania i zastosowania Polską normą stosowania PN-EN 206+A1:2016-12, PN-B-06265:2018-10 + Ap1:2019-05.

Znak użycia budowlanego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w aplikacji deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania, wytwórnia X beton ma prawo znak betonowy znaku towarowego.

Laboratorium Firmowe

w następstwie rozszerzenia usług laboratorium, w którym powiadomiliśmy wewnętrzne laboratorium firmowe, poprzez skrócenie czasu oczekiwania na badania wytrzymałości na nacisk, czy składu ziarnowego kruszyw. Centrum badawcze zaopatrzono w dwie jednostki naciskowe – do wstrząsów oraz stabilizacji, zestaw sit ze wstrząsarką oraz urządzenia regulujące temperaturę oraz urządzenia powietrzne. W raporcie z dotychczasowego ujawnienia laboranta (przestrzegane przez składu wypływak, badanie dotyczące rozprzestrzeniania się substancji abramsa, badanie napowietrzenia za pomocą porozymetru, badanie dotyczące monitorowania) produkty prowadzą kompleksowy rozprzestrzenianie się nad betonem przed, w trakcie i po jego produkcji.

Galeria zdjęć