Produkty i usługi Xbeton

Produkty i usługi

Produkujemy beton towarowy, beton palowy, beton konstrukcyjny, beton mostowy, podbudowy betonowe, podbudowy drogowe, podbudowy stabilizacje, nawierzchnie betonowe, betony hydrotechniczne, beton samozagęszczalny, beton architektoniczny, spoiwa Hydratech firmy Continental Road

Kopalnia Danbud

Częscią grupy Xbeton jest kopalnia Danbud produkująca kruszywa sortowane na sucho i mokro różnych frakcji, piaski, pospółkę, kamienie, otoczaki itp. Kopalnia obsługuje duże inwestycje budowlano-drogowe jak i pojedynczego klienta.