Zamów beton 888-785-892 lub 539-300-643 Betoniarnia Staw 9, 62-420 Strzałkowo przy DK 92 Biuro 602-627-900

Beton drogowy
Xbeton

Beton drogowy

Beton drogowy wykorzystywany jest w budownictwie infrastrukturalnym. Nawierzchnie drogowe place parkingowe lotniska, drogi kołowania i startu, stacje benzynowe. Beton drogowy stanowi nawierzchnię, która jest odporna na warunki atmosferyczne.

Właściwości betonu drogowego

Zastosowanie w projektach recept odpowiedniej chemii, cementu i kruszyw powoduje, że beton jest małonasiąkliwy, wodoszczelny i mrozoodporny. Jest on również odporny na ścieranie ze względu na zastosowanie w składzie kruszyw – grysów charakteryzujących się wysoką odpornością na polerowanie.

Cechy charakterystyczne betonu towarowego

  • Konsystencja: s1 do s3
  • Klasa wytrzymałości: od C37
  • Gęstość mieszanki: > 2200 kg/m³
  • Wodoszczelność: W8
  • Mrozoodporność: >F100
  • Nasiąkliwość: <5%
  • Transport: gruszka, wywrotka
  • Beton pompowalny: tak

Klasy betonu

  • C30/37
  • C35/45

Polska norma

PN-EN 206 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.