Zamów beton 888-785-892 lub 539-300-643 Betoniarnia Staw 9, 62-420 Strzałkowo przy DK 92 Biuro 602-627-900

Stabilizacje
Xbeton

Stabilizacje - podbudowy

Stabilizacje stosuje się jako warstwy wzmacniające podłoże gruntowe do prawidłowych parametrów nośności. Na warstwie stabilizacji układa się podbudowy cementowe o odpowiednich wytrzymałościach w zależności od projektowanej konstrukcji i kategorii ruchu. Pod nawierzchnię z kostki betonowej stosujemy warstwę wyrównującą z podsypki cementowo piaskowej.

Cechy charakterystyczne

 • konsystencja – beton suchy o wilgotności optymalnej Wopt 6-9%
 • gęstość αds= 1,850 g/cm3 – 2,300 g/cm3
 • wytrzymałość badana po dniach R7 R14 R28 R56 (MPa)
 • mrozoodporność ≥ 2,00 MPa RC-Z-O 0,6-0,8
 • transport – wywrotka
 • zagęszczanie – mechaniczne
 • uziarnienie 0/8 mm, 0/11.2 mm, 0/16 mm, 0/22.2 mm, 0/31.5 mm
 • średnica próbek do badań fi 80 mm, fi 100 mm, fi 120 mm, fi 160 mm

Klasy betonu

Stabilizacja

 • RM = 1,5 0,5-1,5 MPa
 • RM=2,5 1,6-2,5 MPa
 • RM=5,0 2,6-5,0 MPa

Podbudowy cementowe

 • C 1,5/2 MPa
 • C 3/4 MPa
 • C 5/6 MPa
 • C 6/9 MPa
 • C 8/10 MPa
 • C 12/15 MPa
 • C 16/20 MPa

Podsypki cementowo piaskowe

 • 1:4
 • 1:2

Polska norma

PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszoną
PN-S-96013 Podbudowa z chudego betonu