Zamów beton 888-785-892 lub 539-300-643 Betoniarnia Staw 9, 62-420 Strzałkowo przy DK 92 Biuro 602-627-900

Sprzedaż bloczka i betonu +48 888 785 892 Dyrektor techniczny +48 668 351 723 Technolog +48 602 627 900

Produkcja betonu nawierzchniowego (beton drogowy)

W listopadzie rozpoczęliśmy kolejny etap współpracy z firmą WARBUD S.A. na 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu w związku z budową wojskowego kompleksu magazynowego i naprawczego.

Zakres prac produkcyjnych

Pracę obejmują wybudowanie nawierzchni betonowej dla lotnisk i innych nawierzchni dla ruchu ciężkiego, na potrzeby którego sporządziliśmy receptę o minimalnej wytrzymałości C35/45, w klasach ekspozycji XC4, XD3, XF4.

Właściwości betonu nawierzchniowego

Produkowany beton nawierzchniowy charakteryzuje się wąskim zakresem współczynników konsystencji i napowietrzenia – odpowiednio w zakresie 40-80 mm opadu stożka oraz 4,5-7,5% napowietrzenia mieszanki, dlatego priorytetem dla wytwórni XBETON jest powtarzalność każdego wyprodukowanego m³.

Wyspecyfikowane właściwości stwardniałej mieszanki obejmują: wytrzymałość betonu na ściskanie, wytrzymałość betonu na zginanie, odporność na działanie mrozu, głębokość penetracji wody pod ciśnieniem, odporność na zamrażanie i rozmrażanie z udziałem soli, odporność na korozje wywołana karbonatyzacją, korozje wywołaną chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej, agresję spowodowaną zamrażaniem/rozmrażaniem.

Transoport betonu zgodnie z wymogami NATO

Transport betonu odbywa się na odległość ponad 20km, natomiast czas dostawy wynosi 30min – w ciągu tego czasu wytwórnia zapewnia stałość parametrów mieszanki, które kontrolowane są zarówno podczas procesu produkcyjnego, jak i przed wbudowaniem mieszanki. Produkcja betonu odbywa się zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 206-1 oraz spełnia wymagania specyfikacji, jak i projektu dokumentacji zgodnej z wymogami NATO.